यसकारण अस्तित्वको सङ्कट झेल्दै महोत्त्तरीका धार्मिकस्थल