एक वर्षमा १६४ पदाधिकारीको १०२ पटक भ्रमण, को कहाँ पुगे ?