कश्मीरको विशेष अधिकार खोस्ने भारतीय कदमको विरोध गर्दै चीन