मौसम कहाँ सक्रिय, कहाँ निस्क्रिय हुँदैछ ? हेर्नुस् मौसमविद्को अनुमान