नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य र सम्भावना: राजदुत पुरीको अगाडी कसले के भने ?