के का लागि लिदैछ सरकारले १० करोड डलर वैदेशिक अनुदान