स्वतन्त्रता दिवसमा लालकिल्लाबाट मोदीको सम्बोधन, “एक देश, एक निर्वाचन”को प्रस्ताव