भरतपुरका एक परिवार : जो सर्पसँग रमाउँछन्, खेल्छन् र उद्दार गर्छन्