मुनाफा बढ्दै जाँदा प्राधिकरणमा थपिँदैछन् यस्ता चुनौती