अमेरिकीका लागि विद्यार्थी ऋण ‘आजीवन सजाय’

७१ प्रतिशत अमेरिकी विद्यार्थीहरू यस्तो ऋणको बोझले थिचिएका छन् , अल्पसङ्ख्यकहरू यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा