हेर्नुहोस आजको कार्टुन : मेलम्चिको पानीलाई संकेत गर्दै