सलामले सातै दिन काठमाडौं–ओमान उडान गर्ने, उत्कृष्ट दश ट्राभल एजेन्सी पुरस्कृत