गण्डकी प्रदेश: डेंङ्गु रोगी हजारभन्दा बढी, पोखरा महानगरमै ७९४ सङ्क्रमित