सद्भावको पर्व मोहर्रम : हिन्दूले र मुस्लिमले एकसाथ यसरी मनाउँछन्