माछा बेचेर घरको गर्जो टार्दै, विदेशमा सिकेर नेपालमा व्यावसाय