हेर्नुस जागरण अभियान देखी चिनको सहयोग सम्मको व्याङ्गात्मक कार्टुन