हुलाकी सडक पीडित भन्छन् : विकासको आधार विनाश हुनुहुँदैन