बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्य अवधि दुई कार्यकाल