मनिग्रामद्वारा प्रवद्र्धन योजनाका विजयीहरु पुरस्कृत, दशैं तिहार लक्षित नयाँ योजना घोषणा