अमेरिका हतियार लिएर बाहिरी संसारमा घुम्दा, चीन भने अमेरिकामा प्रभाव जमाउँदै