अब ठूलो पुँजी भएको अर्थपूर्ण मर्जर आवश्यक

हामीले मर्जरमा ढिला गर्यौं  भने यो जटिल भएर पछि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनसक्छ