जेठ महिनामा पाकेट मार्ने ८२ पक्राउ, कोड भाषा प्रयोग गरेर चोरी !