पाल्पामा समृद्धिको झल्को, स्थानीय सरकारको कामले फुरुङ्ग जनता