सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्दै १६ जनाविरुद्ध मुद्दा