प्राधिकरणको निर्णय : असारभित्र पहिलो किस्ता नलिए लाभग्राही सूचीबाट हटाइने