जीवजन्तुका लागि पनि असह्य हुँदै गर्मी, सडकमै खसेर मर्छन् चरा