यी हुन् असार महिनामा साधारण सभा हुने वित्त कम्पनीहरु