अस्पतालको चरम लापरवाहीः स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरीको रक्तस्राव रोक्ने औषधि नै म्याद गुज्रेका