त्रिविको पोल खुल्यो : ९ नम्बरलाई ६९ बनाएर स्वर्णपदक