रासायनिक मलको अभाव हनु नदिन सरकारले गर्यो नौ अर्ब विनियोजन