परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयको काम अनलाइनमार्फत, विद्यार्थीलाई सहज हुने विश्वास