पोखरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु नहुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा