सिक्लेस–कोरी केबुलकार अध्ययन सकियो, यसरी बन्नेछ भव्य पर्यटन क्षेत्र