अमेरिकासँगको व्यापार तनाब : जुलाईमा चीनको निकासी सामान्य वृद्धि