अब कामनपाले महानगरका सबै विद्यालयका रङ् एउटै बनाउने, यस्तो छ कारण