गर्मीले जापानमा २३ जनाको ज्यान गयो, १३ हजार बिरामी