ज्ञानेन्द्रको अनुभव : ‘फाटेको गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर क्रिकेट खेलेँ’