पशुपति : समाधिस्थलमा सिमेन्टको संरचना रोक्न यस्तो कडा माग